Misja

Przyszłość = sukces

Zespół Informatronika tworzy grupa ludzi łączących w swojej pracy pasję i doświadczenie z dziedziny szeroko pojętej informatyki.

W pełni realizujemy się wtedy, gdy nasi Klienci mogą czerpać satysfakcję z dostarczonej im usługi oraz realizować swoje zadania bez konieczności tracenia czasu z powodu awarii.

Zadowolenie naszych obecnych i przyszłych Klientów jest dla nas najważniejsze!